Visuelle værktøjer Mur og tag
Dansk  Svenska  Norsk  Deutsch  English
Se bilder av alla kombinationer fasadtegel och taktegel innan du fattar beslut!

Prov-uppför och se bilder av 10 hustyper med samtliga olika fasad- och taktegel i Randers Tegl sortiment - det innebär over 100.000 kombinationer.
Det kan vara svårt att på förhånd föreställa sig de färdiga resulatet när man skall välja tegel till fasad och tak.
Med "fasad och tak" har vi gjort det lättare att välja fasad och taktegel som harmoniserar med byggnadens arkitektur och övriga material vid nybygnad, ombygnad eller utbyte av tak.
Om du skall välja nytt tak till ett putsat eller målat hus, finns det flera möjligheter uner rubriken slamningputs fasader" på sidan "Välj fasadsten".

Börja här

Välj hustyp
Välj fasadtegel

 

 

Välj taktegel
Välj fönstarfärg